ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2018 – ARG: Dostawa laboratoryjnego mikroskopu odwróconego zapewniającego obserwację w nowym kontraście EMBOSS i fluorescencji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 15/2018 – ARG

W związku z realizacją projektu:

ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności
OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Dostawę laboratoryjnego mikroskopu odwróconego zapewniającego obserwację w nowym kontraście EMBOSS i fluorescencji

Zapytanie ofertowe 15_2018

Załączniki do zapytania 15_2018