ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 14/2020 – YKL-40 – dostawa rekombinowanych białek chitynazopodobnych

W związku z realizacją projektu:

⎯ YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywna dostawa rekombinowanych białek chitynazopodobnych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

14_2020_zapytanie

14_2020_załączniki