ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 14/2018 – IBD/IPF/YKL-40

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 20/02/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 14/2018 – IBD/IPF/YKL-40

 W związku z realizacją projektów:

IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),

IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),

YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),

Współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań farmakologicznych oraz tworzenia i weryfikacji strategii badawczej firmy na każdym etapie rozwoju leku aż do pierwszych faz badań klinicznych.

 zapytanie ofertowe 14_2018

załączniki do zapytania 14_2018  

Warsaw 20/02/2018

Request for Offers No. 14/2018 – IBD/IPF/YKL-40

The order carried out as a part of the projects titled:

IPF – Development of a first-in-class small molecule drug candidate for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis through chitotriosidase inhibition (POIR.01.01.01-00-0551/15),

IBD – Preclinical research and Clinical Trials of a first-in-class development candidate in therapy of  for Asthma and Inflammatory Bowel Disease (POIR.01.01.01 00-0168/15)

YKL40 Development of a first-in-class small molecule drug candidate for cancer treatment through YKL 40 inhibition (POIR.01.01.01-00-0552/16)

 

co-financed by the European Union Funds and because of the competitiveness principle. We hereby look for Contractor ready to perform the service:

Professional consulting and advice on pharmacology studies i.e. efficacy studies of new compounds developed by OncoArendi using in vitro / in vivo models and clinical material from patients with asthma, chronic obstructive pulmonary diseases, idiopathic pulmonary fibrosis and brain cancer; design and verification of research strategy of the company within these indications on every step of drug development up till early clinical trials.

Request for offers 14_2018

appendices to request 14_2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]