ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 13/2021-YKL-40/DUBs -Sukcesywna dostawa ligandów bakteryjnych

W związku z realizacją projektów:

– YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
– DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę ligandów bakteryjnych przez okres 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

13_2021_zapytanie

13_2021_załączniki