ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 13/2020 – DUBs – Sukcesywna dostawa materiałów do analizy oddziaływań biomolekuł w technologii Alpha Screen

W związku z realizacją projektu:

⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawę materiałów do analizy oddziaływań biomolekuł w technologii Alpha Screen,
dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

13_2020_zapytanie

13_2020_załączniki