ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 12/2022-DUBs – Określenie stopnia inhibicji deubikwitynaz dla 5 związków

W związku z realizacją projektu:
⎯ DUBs: „POSZUKIWANIE I ROZWÓJ INHIBITORÓW DEUBIKWITYNAZ DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0615/19)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności:

Molecure S.A. (MOC) zaprasza do składania ofert na:

Określenie stopnia inhibicji deubikwitynaz dla 5 związków w panelu deubikwitynaz 35 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily w pojedynczym, ustalonym przez MOC stężeniu (10-100 μM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach.