ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/2021-ARG – Rozwój formulacji oraz wytworzenie badanego produktu leczniczego-aktualizacja z 23.02.2021

W związku z realizacją projektu:
– ARG: „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA W IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-0415/17)

współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności

OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Rozwój formulacji oraz wytworzenie zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) badanego produktu leczniczego (IMP) przeznaczonego do badań klinicznych pierwszej i drugiej fazy.

3_2021_Zapytanie_PL

Załącznik_nr_1_2_3_4

Załącznik_nr_5_Umowa o zachowaniu poufności_Appendix_no_5_CDA

W dniu 23.02.2021 Zamawiający dokonał aktualizacji Załącznika nr 5 w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Załącznik_nr_5_Umowa o zachowaniu poufności_Appendix_no_5_CDA_aktualizacja 23.02.2021

W związku z pojawieniem się pytań do postępowania konkursowego zamieszczamy odpowiedzi na wszystkie niejasności, które pojawiły się do wyznaczonego terminu na składanie zapytań:

Pytania i odpowiedzi_Q&A