ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 4/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/SARCO – materiały zużywalne NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektów:
IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15),
IPF: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE CHITOTRIOZYDAZĘ” (POIR.01.01.01-00-0551/15),
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16),
ARG „ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY INHIBITORA ARGINAZY DO ZASTOSOWANIA IMMUNOTERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ” (POIR.01.01.01-00-415/17),
PRECIOUS: „SCALING-UP BIODEGRADABLE NANOMEDICINES FOR MULTIMODAL PRECISION CANCER IMMUNOTHERAPY” (686089)

oraz w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu:

SARCO: ROZWÓJ PRZEDKLINICZNY I KLINICZNY CZĄSTECZKI OATD-01, KANDYDATA NA LEK DO STOSOWANIA U PACJENTÓW Z SARKOIDOZĄ w ramach naboruw konkursie 3/1.2/2018, Program sektorowy InnoNeuroPharm, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R
współfinansowanych ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały zużywalne na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

zapytanie ofertowe 4_2019

Zapytanie ofertowe 4_2019_zmiana terminu

załączniki do zapytania 4_2019

This site is registered on wpml.org as a development site.