ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NR 2/2019 –YKL-40 – szkło laboratoryjne

W związku z realizacją projektu:
YKL-40: „OPRACOWANIE KANDYDATA NA LEK „FIRST-IN-CLASS” W TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWEJ W OPARCIU O SUBSTANCJE CZYNNE BLOKUJĄCE YKL-40” (POIR.01.01.01-00-0552/16)
współfinansowanego ze środków UE, a także w związku z obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności OncoArendi Therapeutics SA zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywną dostawa szkła laboratoryjnego i drobnego sprzętu laboratoryjnego do laboratorium w Warszawie

Zapytanie ofertowe 2_2019

Załączniki do zapytania ofertowego 2_2019