Zamówienia

Ogłoszenie wyników postępowania nr 30/2023 – DUBs

4 października 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 30/2023-DUBs – Usługa badawcza in vivo w mysim modelu białaczki wywodzącej się z limfocytów B

26 września 2023

Ogłoszenie wyników postępowania nr 17/2023-DUBs

16 czerwca 2023

ANNOUNCEMENT OF TENDER RESULTS – Request For Proposal No. 16/2023 – DUBs

14 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników postępowania nr 16/2023-DUBs

14 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 17/2023 – DUBs – Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów łódzkiego i warszawskiego w suchy lód oraz ciekły azot

25 maja 2023