RODO – Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach wewnętrznych, PR i Marketing – zdjęcia wykonane podczas eventu w Hotelu Magellan 30.09.2022

  Wyrażam zgodę (art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na nieodpłatne przetwarzanie przez Molecure S.A. mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia lub/oraz filmu, w celach wewnętrznych, promocyjnych i marketingowych na następujących platformach (media społecznościowe):

  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody
  Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

  Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) iż w przypadku takich platform, jak Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube może zachodzić przekazywanie danych osobowych poza EOG w tym do USA oraz o możliwości braku spełnienia przez państwo trzecie wystarczającej gwarancji realizacji określonego w RODO poziomu bezpieczeństwa w tym gwarancji realizacji praw i wolności osób, których dane dotyczą w związku z ich przekazaniem poza EOG. Informujemy, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może wiązać się z ryzykiem utraty kontroli nad swoimi danymi osobowymi, ryzykiem nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych lub innych, negatywnych skutków związanych z przekazaniem danych osobowych, ryzykiem braku możliwości dociekania praw w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności 3.

  Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności wyrażania zgody oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

  Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) dostępna jest tutaj.

  1 - Strona internetowa Administratora danych: https://molecure.com/
  2 - Materiały promocyjne: ulotki, foldery, prezentacje, roll-up, stanowiska konferencyjne
  3 - RODO Motyw (75)