RODO – Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach PR i Marketing wewnątrz organizacji – montaż materiału, Hotel Magellan 30.09.2022

    Wyrażam zgodę (art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) na nieodpłatne przetwarzanie przez Molecure S.A. mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia lub filmu w celach wewnętrznych.

    Wyrażam zgodęNie wyrażam zgody

    Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o dobrowolności wyrażania zgody oraz o prawie do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

    Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych: Zgodnie z art. 13 Rozporządzania UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) dostępna jest tutaj.