OncoArendi Therapeutics zaprezentuje wyniki badań przedklinicznych i klinicznych dla związku OATD-01 na prestiżowej konferencji naukowej w Paryżu

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób płuc i chorób nowotworowych, zaprezentuje na konferencji naukowej poświęconej chorobom układu oddechowego (European Respiratory Society Congress) wyniki badań związku OATD-01 – drobnocząsteczkowego inhibitora chitynaz w leczeniu astmy oskrzelowej, idiopatycznego włóknienia płuc i sarkoidozy.

Konferencja ERS (https://erscongress.org/) – w tym roku odbędzie się w Paryżu w dniach 15-19 września 2018 roku. Podczas konferencji zorganizowanych zostanie ponad 400 sesji naukowych i edukacyjnych.

– Konferencja w Paryżu to największe na świecie spotkanie specjalistów chorób układu oddechowego, na którym zaprezentowane zostaną najnowsze badania w tej dziedzinie. Jesteśmy dumni, że jako jedyna polska firma biotechnologiczna przedstawimy w formie prezentacji ustnej wyniki badań naszego najbardziej zaawansowanego programu – OATD-01 – na tak prestiżowym kongresie. Prezentacja wyników badań fazy przedklinicznej i klinicznej związku OATD-01 na sesjach naukowych podczas kongresu to duże wyróżnienie i szansa na popularyzację prowadzonych przez OncoArendi przełomowych badań w ramach platformy chitynazowej – mówi Marcin Szumowski, Prezes Zarządu spółki OncoArendi Therapeutics S.A.

Podczas konferencji przedstawiciele OncoArendi przeprowadzą dwie prezentacje:

  • Barbara Dymek – Lider Programu w Dziale Biologii w OncoArendi Therapeutics – przedstawi wyniki badań przedklinicznych aktywności terapeutycznej inhibitora OATD-01 w modelach zwierzęcych włóknienia płuc. Prezentacja będzie miała miejsce podczas sesji zatytułowanej „Progress in basic and translational research on idiopathic interstitial pneumonias” („Postępy w badaniach podstawowych i translacyjnych w idiopatycznych śródmiąższowych chorobach płuc”), która obędzie się 19 września (godz. 10:45). Tytuł prezentacji: „CHIT1 is a novel therapeutic target in IPF: anti-fibrotic efficacy of OATD-01, a potent and selective chitinase inhibitor in the mouse model of pulmonary fibrosis” (“CHIT1 jako nowy cel terapeutyczny w idiopatycznym włóknieniu płuc: aktywność przeciw włóknieniowa cząsteczki OATD-01, aktywnego, selektywnego inhibitora chitynaz w mysich modelach włóknienia płuc”).
  • dr Stanisław Pikul – Członek Zarządu i Dyrektor ds. Rozwoju w OncoArendi Therapeutics – przedstawi wyniki fazy Ia badania klinicznego związku OATD-01 podczas sesji plakatowej zatytułowanej „What is new in idiopathic interstitial pneumonias?” („Nowe wyniki badań w idiopatycznych śródmiąższowych chorobach płuc”), która odbędzie się 19 września (godz. 8:30). Tytuł prezentacji: „Phase 1, first-in-human study of OATD-01, a dual chitinase inhibitor for the treatment of respiratory diseases” (“Faza I badań klinicznych first-in-human dla cząsteczki OATD-01, podwójnego inhibitora chitynaz w leczeniu chorób układu oddechowego”)

Najbardziej zaawansowanym projektem w pierwszej fazie rozwoju klinicznego OncoArendi jest cząsteczka OATD-01 do zastosowania w leczeniu chorób układu oddechowego. Potencjalne zastosowania lecznicze OATD‑01 to choroby rzadkie, stanowiące niezaspokojone potrzeby medyczne na świecie, takie jak sarkoidoza oraz idiopatyczne włóknienie płuc, jak również wybrane grupy pacjentów cierpiących na sterydo-oporną astmę oskrzelową. Związek OATD-01 może hamować proces zapalny w drogach oddechowych i proces zmian tkanek, prowadzący do ich włóknienia. Dzięki temu może stanowić szansę na leczenie dla tych pacjentów, u których dotychczasowe terapie były mało skuteczne lub dla których dotychczas nie opracowano odpowiednich leków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tylko na astmę oskrzelową choruje nawet 300 mln osób, a każdego roku jest ona przyczyną śmierci 250 tys. osób. Nowy lek mógłby się też sprawdzić u chorych na sarkoidozę, gdzie obecnie nie ma żadnego dopuszczonego na rynek leku, lub w idiopatycznym włóknieniu płuc, gdzie śmiertelność jest większa niż w niektórych nowotworach złośliwych.

W związku z tym, potencjał rynkowy i terapeutyczny dla nowego leku jest bardzo duży. Pomimo, że włóknienie płuc oraz sarkoidoza są chorobami sierocymi, o dużo mniejszej populacji chorych na świecie, to stanowią one nadal niezaspokojone potrzeby medyczne, gdzie terapie są albo mało skuteczne i obarczone uciążliwymi efektami ubocznymi (włóknienie płuc) albo nie ma żadnej ukierunkowanej terapii (sarkoidoza).

Działanie terapeutyczne OATD-01, podwójnego inhibitora enzymów kwaśnej chitynazy ssaczej (AMCase) i chitotriozydazy (CHIT1), potwierdzone zostało w modelach zwierzęcych astmy, idiopatycznego włóknienia płuc i włóknienia wątroby. Profil farmakologiczny OATD-01 pozwala sądzić, że będzie to lek podawany w formie tabletki raz dziennie. W marcu tego roku zakończone zostały badania kliniczne typu „First in Human” (faza Ia, jednokrotnego podania rosnącej dawki leku grupie zdrowych ochotników). Wyniki tych badań, przeprowadzonych w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w Niemczech, pozwalają złożyć dokumentację z wnioskiem o dopuszczenie do kolejnego etapu (fazy klinicznej Ib), w której przeprowadzona zostanie ocena bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku przy wielokrotnym podaniu go zdrowym ochotnikom w trzech różnych dawkach. Badania w fazie Ib będą kontynuowane jesienią tego roku w tym samym ośrodku klinicznym w Niemczech i powinny zakończyć się wiosną 2019 roku.

***

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Model biznesowy OncoArendi Therapeutics polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne. Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi Therapeutics pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA. W marcu 2018 roku spółka OncoArendi Therapeutics przeprowadziła z sukcesem pierwszą publiczną emisję akcji (IPO) z której pozyskała 58 mln PLN na dalszy rozwój projektów biotechnologicznych. Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji: https://oncoarendi.com/pl/o-firmie/

 

Dodatkowych informacji udziela:

Kontakt dla mediów:
Michał Wierzchowski, cc group
tel. +48 531 613 067,
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]