OncoArendi Therapeutics otrzymało dofinansowanie w wysokości 20 mln zł

w celu optymalizacji i dalszego rozwoju grupy związków wiodących w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (ang. IPF) i udokumentowania ich bezpieczeństwa w Pierwszej Fazie badań klinicznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach lipcowego naboru wniosków w konkursie 1/1.1.1/2015 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, w ramach I Priorytetu PO IR 2014-2020. Wśród wniosków rekomendowanych do dofinansowania znalazł się projekt OncoArendi pt. ”Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę”. Projekt będzie realizowany jako część  długofalowej strategii firmy polegającej na opracowaniu terapii chorób o podłożu zapalnym w oparciu o Platformę Chitynazową. Wartość dotacji pozyskanej przez OncoArendi wynosi ok. 20 mln zł, a wartość projektu 25,5 mln zł. Dofinansowanie przyznane przez NCBR pozwoli doprowadzić badania nad innowacyjnym inhibitorem chitotriozydazy do końca fazy I badań klinicznych. Projekt obejmuje badanie aktywności związków in vivo w modelach zwierzęcych przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (ang. COPD).