Ogłoszenie wyników postępowania nr 14/2022 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań nad właściwościami immunomodulującymi innowacyjnych związków rozwijanych przez Molecure oraz interpretacje danych z różnych źródeł i badań pod kątem aktywności biologicznej, profilu farmakologicznego i mechanizmów działania kandydatów na leki.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Douglas W.P. Hay,
278 Colket Lane, Strafford, PA 19087, USA

Całkowita wartość netto zamówienia:  24 000,00 USD (102 453,60 PLN)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.