Ogłoszenie wyników postępowania nr 9/2020 – IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie oraz laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały zużywalne z dostawą maksymalnie 3 razy w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1, Część 1: VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 63 819,45 PLN netto
Pakiet 1, Część 2: AlfaChem Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 17 554,40 PLN netto
Pakiet 1, Część 3: „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Sp.j., całkowita wartość zamówienia: 59 510,00 PLN netto
Pakiet 1, Część 4: AlfaChem Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 4 320,00 PLN netto
Pakiet 2, Część 1: VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 120 172,98 PLN netto
Pakiet 2, Część 2: Anchem Plus Mariusz Malczewski, całkowita wartość zamówienia: 3 620,00 PLN netto
Pakiet 2, Część 3: AlfaChem Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 1 080,00 PLN netto
Pakiet 3, Część 1: VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 34 789,34 PLN netto
Pakiet 3, Część 2: AlfaChem Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 30 434,98 PLN netto
Pakiet 3, Część 3: VWR International Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 8 577,41 PLN netto
Pakiet 3, Część 4: Bioanalytic Maciej Stopa, całkowita wartość zamówienia: 26 978,55 PLN netto
Pakiet 3, Część 5: „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Sp.j., całkowita wartość zamówienia: 17 503,00 PLN netto
Pakiet 3, Część 6: Anchem Plus Mariusz Malczewski, całkowita wartość zamówienia: 3 150,00 PLN netto
Pakiet 3, Część 7: „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Sp.j., całkowita wartość zamówienia: 9 660,00 PLN netto
Pakiet 3, Część 8: AlfaChem Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 2 117,24 PLN netto
Pakiet 3, Część 9: Linegal Chemicals Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 3 005,27 PLN netto
Pakiet 3, Część 10: AlfaChem Sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia: 3 560,00 PLN netto
Pakiet 4, Część 1: GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, całkowita wartość zamówienia: 5 500,00 PLN netto
Pakiet 4, Część 2: GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, całkowita wartość zamówienia: 400,00 PLN netto

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.