Ogłoszenie wyników postępowania nr 82/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynnika chemicznego, będącego blokiem budulcowym do syntezy inhibitorów arginazy dla laboratorium chemii medycznej w Łodzi.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

GLSyntech, LLC,
777 Schwab Road, Suite V,
Hatfield, PA 19440,
USA
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.