Ogłoszenie wyników postępowania NR 81/2019 – IPF/YKL-40/ARG/SARCO/NASH/KARDIO/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywną dostawę cytokin przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:
Część 1: BioCourse.pl Dariusz Jastrzębski Sp. z o.o., Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice, całkowita wartość zamówienia netto: 12 000,00 zł
Część 2: Immuniq Beata Solon-Gogol, Sąsiedzka 1, 44-240 Żory, całkowita wartość zamówienia netto: 20 268,00 zł
Część 3: Bio-Techne Sp. z o.o., ul.Towarowa 28, 00-839 Warszawa,całkowita wartość zamówienia netto: 8 512,00 zł
Część 4: BIOKOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki, całkowita wartość zamówienia netto: 24 091,50 zł
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższym oferentom.