Ogłoszenie wyników postępowania nr 8/2021-YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs – korekta wyników 27/04/2021 ( Pakiet 1 Część 1)

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratorium chemicznego w Łodzi oraz w Warszawie w kolumny do HPLC, UPLC oraz GC, dostawa 3 ( bądź mniej) x w tygodniu przez okres 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Pakiet 1 Część 1:

Anchem Plus Mariusz Malczewski ( Dostawca odstąpił od podpisania umowy)
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 48 500,00 zł

Genore Chromatografia (kolejny dostawca, który uzyskał najwyższą ilość punktów w ramach ocenianych kryteriów).

Trzciniec 181,
28-362 Nagłowice

Całkowita wartość netto zamówienia: 60 000,00 zł

Pakiet 1 Część 2:

Polygen Sp. z o.o.
ul. Górnych Wałów 46/1,
44-100 Gliwice

Całkowita wartość netto zamówienia: 42 310,71 zł

Pakiet 1 Część 3:

Phenomenex Ltd.;
Zeppelinstrasse5,
63741 Aschaffenburg Niemcy

Całkowita wartość netto zamówienia: 23 970,00 zł

Pakiet 1 Część 4:
Phenomenex Ltd.;
Zeppelinstrasse5,
63741 Aschaffenburg Niemcy

Całkowita wartość netto zamówienia: 129 320,00 zł

Pakiet 1 Część 5:

Phenomenex Ltd.;
Zeppelinstrasse5,
63741 Aschaffenburg Niemcy

Całkowita wartość netto zamówienia: 69 830,00 zł

Pakiet 2 Część 1:

Phenomenex Ltd.;
Zeppelinstrasse5,
63741 Aschaffenburg Niemcy

Całkowita wartość netto zamówienia: 6 320,00 zł

Pakiet 2 Część 2:

Anchem Plus Mariusz Malczewski
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 27 600,00 zł

Pakiet 2 Część 3:

Bujno Chemicals Marcin Synak
ul. Rakowiecka 36,
02-532 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 13 260,00 zł

Pakiet 2 Część 4:

Perlan Technologies Polska
ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 9 740,00 zł

Pakiet 2 Część 5:

SHIM-POL A.M. Borzymowski
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin

Całkowita wartość netto zamówienia: 5 000,00 zł

Pakiet 2 Część 6:

Bujno Chemicals Marcin Synak
ul. Rakowiecka 36,
02-532 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 6 960,00 zł

Pakiet 2 Część 7:

Anchem Plus Mariusz Malczewski
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 12 800,00 zł

Pakiet 2 Część 8:

Anchem Plus Mariusz Malczewski
ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 56
03-982 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 6 190,00 zł

Pakiet 2 Część 9:

Phenomenex Ltd.;
Zeppelinstrasse5,
63741 Aschaffenburg Niemcy

Całkowita wartość netto zamówienia: 35 690,00 zł

Pakiet 2 Część 10:

Perlan Technologies Polska
ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 20 605,00 zł

Pakiet 2 Część 11:

Perlan Technologies Polska
ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 10 657,00 zł

Pakiet 2 Część 12:

Bujno Chemicals Marcin Synak
ul. Rakowiecka 36,
02-532 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 12 260,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.