Ogłoszenie wyników postępowania NR 79/2019–IPF/NASH

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa związku Elafibranor (GFT505) przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Komisja informuje,że Postępowanie zostało unieważnione.