Ogłoszenie wyników postępowania nr 76/2018 – IBD/IPF/YKL40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa środków do czyszczenia przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.