Ogłoszenie wyników postępowania Nr 75/2018 – YKL-40

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa rekombinowanych białek chitynazopodobnych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.