Ogłoszenie wyników postępowania nr 74/2017 – YKL-40

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 05/01/2018

Ogłoszenie wyników postępowania nr 74/2017 – YKL-40

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa kolumn typu DryLoad do chromatografii cieczowej typu FLASH pasujących do urządzenia BUCHI REVELERIS X2

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

DONSERV

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie DONSERV[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]