Ogłoszenie wyników postępowania nr 73/2019 – DUBs – konsultacje eksperckie

Przedmiot zamówienia: Konsultacje i porady eksperckie w zakresie badań biologicznych nad deubikwitynazami, w tym badań efektu działania substancji czynnych opracowanych przez OncoArendi w testach na komórkach układu immunologicznego i w modelach immuno-onkologicznych.

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.