Ogłoszenie wyników postępowania NR 72/2019- IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: : Sukcesywna dostawa testów ELISA służących do detekcji mysiej i szczurzej osteopontyny oraz detekcji ludzkiego i mysiego białka YKL40 przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Bio-Techne Sp. z o.o., ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.