Ogłoszenie wyników postępowania Nr 72/2017 – ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 19/01/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 72/2017 – ARG

Przedmiot zamówienia: Zakup kolumn analitycznych (do faz odwróconych RP i chiralnych) do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) dla laboratorium analitycznego w Warszawie.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Shim-Pol A.M.Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka sp. j. – pkt. 1

Labstore Polska sp. z o.o. – pkt. 2;

Waters sp. z o.o. – pkt. 3, 4, 5;

LumiSep sp. z o.o – pkt. 6 i 7.

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]