Ogłoszenie wyników postępowania NR 71/2019–YKL-40/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Komisja informuje,że Postępowanie zostało unieważnione.