Ogłoszenie wyników postępowania Nr 71/2018 – IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w zestawy do immunohistochemii bazujące na reakcji HRP-DAB na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

ELEKTROMED
ul. Zabierzowska 11,
32-005 Niepołomice

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.