Ogłoszenie wyników postępowania nr 70/2017 – IBD/STRATEGMED/MMP9

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 05/01/2018

Ogłoszenie wyników postępowania nr 70/2017 – IBD/STRATEGMED/MMP9

Przedmiot zamówienia: dostawa drobnego wyposażenia laboratoryjnego

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Części 1 i 2: VWR International sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert firmie VWR International sp. z o.o.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]