Ogłoszenie wyników postępowania NR 7/2020–IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs – korekta wyników 23/04/2020 ( Pakiet 1. Część 2)

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne oraz odbiór opakowań zwrotnych 2 x w miesiącu, przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1, Część 1 – VWR International sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia:137 254,89 zł
Pakiet 1, Część 2 – Idalia Ireneusz Wolak sp. j.,całkowita wartość zamówienia: 22 800,00 zł  (Dostawca odstąpił od podpisania umowy)
Pakiet 1, Część 3 – VWR International sp. z o.o., całkowita wartość zamówienia:29 105,96 zł
Pakiet 1, Część 4 – Idalia Ireneusz Wolak sp. j.,całkowita wartość zamówienia:9 315,80 zł
Pakiet 1, Część 5 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:14 803,66 zł
Pakiet 1, Część 6 – Trimen Chemicals sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:6 745,00 zł
Pakiet 1, Część 7 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:20 144,00 zł
Pakiet 1, Część 8 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:7 066,00 zł
Pakiet 2, Część 1 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:72 789,47 zł
Pakiet 2, Część 2 – Idalia Ireneusz Wolak sp. j.,całkowita wartość zamówienia:4 200,00 zł
Pakiet 2, Część 3 – Sigma-Aldrich sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:35 208,00 zł
Pakiet 2, Część 4 – Alfachem sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:9 978,70 zł
Pakiet 2, Część 5 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:14 206,00 zł
Pakiet 2, Część 6 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:14 597,79 zł
Pakiet 3, Cześć 1 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:15 508,69 zł
Pakiet 3, Część 2 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:21 405,00 zł
Pakiet 3, Część 3 – Idalia Ireneusz Wolak sp. j.,całkowita wartość zamówienia:1 700,00 zł
Pakiet 3, Część 4 – Alfachem sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:2 123,41 zł
Pakiet 3, Część 5 – VWR International sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:2 145,82 zł
Pakiet 3, Część 6 – S. Witko – Sławomir Witkowski,całkowita wartość zamówienia:65 227,00 zł
Pakiet 3, Część 7 – Merck sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:4 124,00 zł
Pakiet 3, Część 8 – Trimen Chemicals sp. z o.o.,całkowita wartość zamówienia:31 383,00 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.