Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2018 – STRATEGMED / ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 7/2018 – STRATEGMED / ARG

Przedmiot zamówienia: Eksperckie usługi doradcze w zakresie badań przedklinicznych kandydata na lek OATD-02

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

PreClinical Safety (PCS) Consultants Ltd

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie PreClinical Safety (PCS) Consultants Ltd

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]