Ogłoszenie wyników postępowania NR 65/2019–IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla laboratorium biologicznego przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Komisja informuje,że Postępowanie zostało unieważnione. Procedura zostanie powtórzona.