Ogłoszenie wyników postępowania Nr 64/2018 – IPF

Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na analizie kinetyki oddziaływania związku drobnocząsteczkowego z białkiem metodą SPR zużyciem systemu Biacore S200

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy