Ogłoszenie wyników postępowania Nr 63/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu określonych właściwości ADME/Tox związków przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy.
Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.