Ogłoszenie wyników postępowania nr 62/2020-DUBs

Przedmiot zamówienia: „ Określenie stopnia inhibicji deubkwitynaz dla 5 związków w panelu deubikwitynaz (minimum 35 enzymów pochodzących z tzw. deconjugating enzymes superfamily), w pojedynczym, ustalonym przez OAT stężeniu (10-100 µM), przynajmniej w dwóch powtórzeniach”.

Komisja informuje,że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.