Ogłoszenie wyników postępowania Nr 62/2018 – IBD/IPF/YKL-40/STRATEGMED/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne zaopatrzenie laboratorium biologicznego w Warszawie w materiały do eksperymentów in vivo oraz w materiały do analizy histopatologicznej i archiwizacji próbek na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Część 1 AlfaChem Sp. z o.o.
Części 2 i 3 KAWA.SKA Spółka z o.o.
Część 4. VWR International Sp. z o.o.
Części 5, 6, 7 ELEKTROMED

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmom.