Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2018 – ARG

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 08/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 6/2018 – ARG

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do biologii molekularnej, badania ekspresji genów i hodowli komórkowych

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]