Ogłoszenie wyników postępowania NR 54/2019 – SOE

Przedmiot zamówienia: Realizacja pakietu badań toksyczności przewlekłej u zwierząt dla inhibitora chitynazy OATD-01, rozwijanego jako pierwszej, przełomowej terapii w leczeniu sarkoidozy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Charles River Laboratories, Inc., 640 North Elizabeth Street, Spencerville,OH 45887,USA

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.