Ogłoszenie wyników postępowania Nr 53/2018 – IBD/IPF/STRATEGMED/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa worków na odpady i woreczków na materiały zużywalne przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Komisja informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.