Ogłoszenie wyników postępowania NR 52/2019- IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Pożywki oraz suplementy do hodowli komórek endotelialnych – sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawił:

Celllab Krzysztof Grabowski, ul. Jagielska 29A, 02-886 Warszawa

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższemu oferentowi.

This site is registered on wpml.org as a development site.