Ogłoszenie wyników postępowania Nr 51/2018 –  SARCO

Przedmiot zamówienia: Realizacja programu toksyczności rozwojowej i reprodukcyjnej dla inhibitora chitynazy OATD-01, opracowanego jako innowacyjne leczenie sarkoidozy

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

 

Charles River Laboratories France

69210 St GERMAIN NUELLES

France

 

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.