Ogłoszenie wyników postępowania Nr 50/2019 – IBD/IPF/YKL-40/ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia:„Sukcesywną dostawę akcesoriów i materiałów laboratoryjnych do laboratoriów chemicznych w Warszawie i Łodzi przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty, spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

Pakiet 1. Laboratorium chemiczne Discovery w Łodzi
Część 1. Akcesoria laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. WITKO Sp. z o.o.
Część 2. Uniwersalne bloki grzewcze dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. VWR International Sp. z o.o.
Część 3. Elementy mieszające dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. VWR International Sp. z o.o.
Część 4. Pipety automatyczne dla laboratorium chemicznego Discovery w Łodzi. SAN-LAB Sp. J.

Pakiet 2. Laboratorium chemiczne Discovery w Warszawie
Część 1. Szufelki wagowe dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 2. Łyżeczki, szpatułki i łopatki dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 3. Taśmy do etykiet i timer dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 4. Pozostałe akcesoria laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 5. Sorbent chemiczny dla laboratorium chemicznego Discovery w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.

Pakiet 3. Laboratorium Chemiczne Development w Warszawie
Część 1. Akcesoria laboratoryjne dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 2. Uniwersalne bloki grzewcze dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 3. Kanistry i kran do kanistrów dla laboratorium chemicznego Development w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.
Część 4. Materiały zużywalne dla laboratorium analitycznego Development w Warszawie. VWR International Sp. z o.o.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższym oferentom.