Ogłoszenie wyników postępowania nr 5/2019 – IBD/IPF/YKL-40/PRECIOUS/ARG/SARCO

Przedmiot zamówienia: Zaopatrzenie laboratoriów chemicznych Discovery w Łodzi, Discovery i Development w Warszawie w materiały BHP na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły firmy:

– Alfachem Sp. z o.o. – Pakiet 1 (część 2), Pakiet 2 (część 1)
– Hurt-Chem Sp. z o.o. – Pakiet 2 (część 2, 3)
– VWR International Sp. z o.o. – Pakiet 1 (część 1), Pakiet 3 (część 1)

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych oferty powyższym firmom.