Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2018 – IBD/IPF

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Warszawa 26/02/2018

Ogłoszenie wyników postępowania Nr 5/2018 – IBD/IPF 

Przedmiot zamówienia: dostawa związku Elafibranor (GFT505) przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy dla laboratorium biologicznego w Warszawie

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Biolim Paulina Lemańczyk

 Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym firmie Biolim Paulina Lemańczyk[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]