Ogłoszenie wyników postępowania nr 49/2020-IPF/YKL-40/ARG/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa sprzętu wielorazowego użytku do pracy in vivo: sond i unieruchamiaczy, aplikatora do kolczyków wraz z kolczykami dla małych gryzoni, kasetek na narzędzia chirurgiczne, drobnego sprzętu do zwierzętarni oraz narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej tj nożyczek, pęset, kleszczyków oraz urządzenia do ogrzewania szczurów dostawa 3 (bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Część 1: Animalab Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 10 625,68 zł

Część 2: Animalab Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 5 148,93 zł

Część 3:Animalab Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 13 423,79 zł

Część 4: Animalab Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 1 715,64 zł

Część 5: Animalab Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 21 463,37 zł

Część 6: Vivari Ewa Głowacka, Regina Nowak s.c., ul. Okólnik 11A/80, 00-368 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 3 220,50 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.