Ogłoszenie wyników postępowania nr 48/2018 – IBD/IPF/YKL-40/ARG

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników do biologii molekularnej przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa
Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższej firmie.

This site is registered on wpml.org as a development site.