Ogłoszenie wyników postępowania NR 47/2019–DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa substratów UbiQ przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Komisja informuje,że Postępowanie zostało unieważnione.