Ogłoszenie wyników postępowania nr 46/2021 – DUBs

Przedmiot zamówienia: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu wpływu naszego związku na 100 linii komórkowych o zróżnicowanym profilu genetycznym i pochodzeniu (reprezentujących różne typy nowotworów) w celu oceny profilu genetycznego warunkującego oporność/wrażliwość modelu onkologicznego (linii nowotworowej) na działanie naszego związku oraz analiza bioinformatyczna różnic genetycznych między grupą wrażliwą i oporną.

Komisja informuje, że w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono Wykonawcy – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.