Ogłoszenie wyników postępowania Nr 46/2018 -IBD/IPF

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa Bleomycyny CAS 9041-93-4 przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy
Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najlepszą ofertę spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiła firma:

Hurt-Chem Hurtownia odczynników chemicznych
Duchnice ul. Boczna 10
05-850 Ożarów Maz.

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonej oferty powyższej firmie.