Ogłoszenie wyników postępowania nr 45/2020-IPF/YKL-40/ARG/PRECIOUS/DUBs

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa kartridży do chromatografii preparatywnej typu flash kompatybilnych z aparatem Büchi Reveleris X2 oraz z aparatem CombiFlash NextGen 300+ dostawa 3 ( bądź mniej) x w tygodniu przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Komisja stwierdza, że najkorzystniejsze oferty spełniające wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert przedstawiły:

Pakiet 1 Część 1: Polygen Sp.z o.o.; ul. Górnych Wałów 46/1,44-100 Gliwice

Całkowita wartość netto zamówienia: 67 585,20 zł

Pakiet 1 Część 2: Haas Róża Tomikowska,ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 12 895,50 zł

Pakiet 3 Część 3:Selwa Sp. z o.o.,ul. Grójecka 194 lok. 35, 02-390 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 36 000,00 zł

Pakiet 1 Część 4: Selwa Sp. z o.o.,ul. Grójecka 194 lok. 35, 02-390 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 5 940,00 zł

Pakiet 1 Część 5: Selwa Sp. z o.o.,ul. Grójecka 194 lok. 35, 02-390 Warszawa

Całkowita wartość netto zamówienia: 4 780,00 zl

Pakiet 1 Część 6: Haas Róża Tomikowska,ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 3 928,78 zł

Pakiet 2 Część 1:Polygen Sp.z o.o.; ul. Górnych Wałów 46/1,44-100 Gliwice

Całkowita wartość netto zamówienia: 12 186,90 zł

Pakiet 2 Część 2:Haas Róża Tomikowska,ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 6 419,20 zł

Pakiet 2 Część 3:Haas Róża Tomikowska,ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

Całkowita wartość netto zamówienia: 523,40 zł

Komisja rekomenduje Zarządowi zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia do realizacji na warunkach złożonych ofert powyższym oferentom.